Certified - Gecertificeerd

Wat Peter’s Farm communiceert moet natuurlijk kloppen. Om dit te waarborgen is een officiële Peter’s Farm claim opgesteld.

1. Leven in kuddes 

a) De Peter’s Farm kalveren leven in grotere kuddes in een ruimte. De grootte van de kudde is afhankelijk van de bouw van de stallen. De kuddegrootte is circa 40.

b) Het aantal kalveren per drinkstation bedraagt maximaal 42 kalveren. De kalveren kunnen in een drinkstation melk drinken d.m.v. een speen.

c) De kalveren zijn minimaal 14 dagen oud als ze op een Peter’s Farm houderij komen. 

d) In de opstartfase (circa 5 weken) staan de kalveren gescheiden van elkaar en kan de Peter’s Farm kalverhouder de kalveren maximale individuele zorg geven en apart van elkaar voer geven. 

2. Rust en vrijheid

a) Na de opstartfase zijn de kalveren vrij om te lopen in de kudde, te liggen, te spelen of te eten en drinken, waarbij de kalveren zelf bepalen wanneer zij voeding tot zich willen nemen.

b) Om te voorkomen dat kalveren te veel melk achter elkaar opdrinken is het rantsoen per dag verdeeld in verschillend blokken.

3. Speelgoed

a) In de ruimtes is speelgoed aanwezig om mee te spelen. In alle kalverhouderijen van Peter’s Farm hangt per kudde een skippybal waarmee de kalveren naar believen kunnen spelen.

b) Daarnaast zijn er voor alle kalveren fopspenen aanwezig om de zuigbehoefte van de jonge kalveren te bevredigen. Het aantal fopspenen is minimaal 30% van het aantal aanwezige kalveren.

4. Borstels

a) In alle kalverhouderijen van Peter’s Farm is per kudde minimaal één borstel gemonteerd waaraan de kalveren hun vacht kunnen schuren.

5. Voedselveiligheid

a) De voedselveiligheid van Peter’s Farm Kalfsvlees wordt mede geborgd door onderzoek van grondstoffen welke worden toegepast voor de productie van kalvermelk & muesli/ruwvoeders. De grondstoffen en de voeders worden gecontroleerd op nutritionele parameters en op diverse kwalitatieve parameters volgens het Safety Guard programma van de VanDrie Group. Dit komt voort uit de eisen van de VanDrie Group en controles die zijn opgelegd door de overheid, door de sector en/of op verzoek van Peter’s Farm afnemers.

b) Van alle grondstoffen waarmee de VanDrie Group productiebedrijven haar voeders produceert samen met alle leveringen aan de kalverhouderij bedrijven worden contramonsters minimaal 9 maanden (de gemiddelde levens fase van de kalveren + 3 maanden) bewaard.

6. Live meekijken

a) In 3 Peter’s Farm kalverhouderijen is een camera opgehangen die live beelden weergeeft (www.petersfarm.com) van Peter’s Farm kalveren.

b) Op de website van Peter's Farm is voor één van deze drie kalverhouderijen een live beeld te zien tussen 09.00 - 17.00 uur.

7. Traceerbaarheid

a) Via de Peter’s Farm boerderijcode is het mogelijk voor afnemers en consumenten van Peter’s Farm Kalfsvlees de herkomst van het kalfsvlees terug te traceren tot op de kalverhouderij.

b) De Peter’s Farm boerderijcode op de (consumenten)verpakking is gekoppeld aan de ID code dat ieder kalf uniek maakt. Op basis van deze ID code is de kalverhouderij waar het kalf is opgegroeid, terug te vinden.

c) Daarnaast biedt het DNA garantieprogramma de mogelijkheid om 100% traceerbaarheid over de vleesproducten van een kalf van een Peter’s Farm bedrijf te borgen.

8. Dierenwelzijn

a) Sinds 2010 zijn de Peter’s Farm kalverhouderijen erkende deelnemers van het Beter Leven 1 ster keurmerk van de Dierenbescherming.

9. Dierenwelzijnscode

a) Peter’s Farmstallen nemen deel aan de Safety Guard Dierenwelzijnscode van de VanDrie Group.

10. Toezicht dierenwelzijn

a) Per slachterij zijn er 2 Animal Welfare Officers opgeleid, die als functie hebben te waken over het welzijn van het dier: op de correcte omgang met dieren vanaf ontvangst tot en met verdoving en doding.

b) De officers krijgen hun AWOP accreditatie van een geregistreerd instituut voor dierenwelzijn. Nascholing vindt elke twee jaar plaats.

11. Vleeskwaliteit

a) Er bestaat een onafhankelijk rapport met de uitspraken over vleeskwaliteit.

12. Verificatie

a) De productie van kalvervoeders door de VanDrie Group, de begeleiding van de kalverhouderij en de slachterij van VanDrie Group, waar Peter’s Farm onderdeel van uitmaakt, is ISO 22000 gecertificeerd door Lloyds Register Nederland.

b) De basisinspecties van de Peter’s Farm kalverhouderijen worden uitgevoerd door de buitendienstmedewerkers van Van Drie. 

c) Alle kalverhouders zijn gecertificeerd deelnemer aan de Vitaal Kalf kwaliteitsregeling van de Nederlandse kalversector. De controle en certificering wordt verzorgd door SKV. De Peter’s Farm kalverhouders houden kalveren welke SKV gecertificeerd zijn door Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV).

Meer over Peter's Farm?

Tip: kijk ook even bij onze veel gestelde vragen. Misschien helpen we daarmee al een eind op weg?

De 5 uitgangspunten van Peter's Farm

Beter Leven

Betere Boer Rob Foks is er trots op dat hij onder het Beter Leven keurmerk zijn kalveren mag verzorgen. Daarnaast probeert hij zijn bedrijf ook steeds duurzamer te maken.

Bekijk hierboven onze film

Bekijk het Beter Leven filmpje hierboven

Beleef zelf hoeveel ruimte en rust er is op een Peter's Farm.

  • De website van Peter's Farm gebruikt cookies
  • Deze melding verbergen