Brand of the VanDrie Group

Deelname voorwaarden winactie

Organisator:
Peter’s Farm
Saba 9
7332 BH Apeldoorn

Deelnemer:
Alleen fans van onze site, d.w.z. deelnemen aan de wedstrijd op de instagram van Peter’s Farm. Elke persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd. Deelname alleen vanaf 18 jaar, deelnemers woonachtig in Nederland. Je kunt niet bij elke winactie ons opnieuw volgen en meedoen, dan word je uitgesloten voor deelname. Bedrijfsleden en werknemers van Peter’s Farm en de VanDrieGroup of andere rechtstreeks bij de organisatie van de wedstrijd betrokken partijen zijn uitgesloten.

Periode en uitvoering van de wedstrijd:
Onder iedereen die de instagram of facebook van @petersfarm volgt en zich heeft geabonneerd op het YouTubekanaal van Peter's Farm. Voor extra winkans tag je iemand onder de video. Je kan deelnemen tot vrijdag 30 september 2021,10.00 uur. De winnaar wordt uiterlijk op 30 september 2021 getrokken. De winnaar wordt gepubliceerd op de instagram en facebook van @petersfarm met zijn/haar instagram-naam of facebook naam. We zullen de winnaar ook onmiddellijk na de trekking op de hoogte brengen in een persoonlijk bericht. Als we niet binnen zeven dagen nadat we de winnaar bekend hebben gemaakt, een adres van de winnaar hebben ontvangen, wordt de winst verbeurd. Het adres van de winnaar wordt alleen gebruikt om de prijs (het BBQ boek ) te verzenden. Meer informatie hierover volgt hieronder onder het kopje "Gegevensbescherming". De verzending van de winst is gratis en alleen mogelijk naar een adres in Nederland. Er is slechts één poging om per koerier te bezorgen. Als de ontvanger de zending niet op tijd bij het UPS Access Point heeft opgehaald, stuurt de UPS deze terug naar de klant. De ontvanger moet de kosten voor een nieuwe levering dragen als hij dat wenst.

Gegevensbescherming:
De verstrekte persoonlijke gegevens van de deelnemer, met name de instagram-naam en, in geval van een overwinning, voor- en achternaam, straat, postcode en woonplaats worden door de organisator gebruikt in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Federal Data Protection Act en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met het oog op de implementatie en verwerking van de wedstrijd opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer in met de verwerking van de gegevens door de organisator. De deelnemer stemt er ook mee in dat zijn of haar persoonlijke gegevens alleen door de organisator worden doorgegeven aan het bedrijf Peter’s Farm, Saba 9 7332 Apeldoorn die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd. Het zal niet worden doorgegeven aan andere derden. De deelnemer heeft het recht om gratis informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen. Bovendien heeft de deelnemer het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht is. De deelnemer heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien heeft de deelnemer het recht om de persoonlijke gegevens die hij aan de organisator heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen leesbaar formaat, en hij heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon zonder hinder van de verantwoordelijke, de om de persoonlijke gegevens te verzenden. Bij het uitoefenen van het bovengenoemde recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de deelnemer het recht om de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de organisator te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch mogelijk is. De gegevens worden verwijderd na de uitvoering en verwerking van de wedstrijd.

Recht op:
Elke deelnemer heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, waarvoor hij eerder toestemming had gegeven, door eenvoudig een e-mail te sturen naar het onderstaande e-mailadres. De organisator zal de persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken deelnemer, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Andere:
Als belangrijke redenen worden aangevoerd die verhinderen dat de organisator de wedstrijd buiten zijn schuld kan uitvoeren, kan de organisator de wedstrijd annuleren. In geval van schending van de deelnamevoorwaarden of een poging tot manipulatie of misleiding kunnen de betrokken deelnemers worden uitgesloten. Een contante betaling van de prijzen in natura is niet mogelijk. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. De competitie is op geen enkele manier verbonden met Instagram. De enige verantwoordelijke en verantwoordelijke partij voor de wedstrijd is Peter’s Farm. Als u vragen of opmerkingen heeft over de wedstrijd, kan de deelnemer een e-mail sturen naar info@petersfarm.com. De wet van Nederland is uitsluitend van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen de deelnemer en de organisator.

Winactie Social Media Peter's Farm

Beter Leven

Betere Boer Rob Foks is er trots op dat hij onder het Beter Leven keurmerk zijn kalveren mag verzorgen. Daarnaast probeert hij zijn bedrijf ook steeds duurzamer te maken.

Bekijk hierboven onze film

Bekijk het Beter Leven filmpje hierboven

Beleef zelf hoeveel ruimte en rust er is op een Peter's Farm.

  • De website van Peter's Farm gebruikt cookies
  • Deze melding verbergen